Emblem
Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
ресми ақпараттық ресурсы
Menu
Emblem
Close button

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 1 маусымдағы №361 Қаулысы

Жарияланды: Дүйсенбі, 07 Маусым 2021

«Табиғи уран концентратына баға белгілеу қағидаларын (әдістемесін) бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 ақпандағы №74 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

 

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Табиғи уран концентратына баға белгілеу қағидаларын (әдістемесін) бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 ақпандағы №74 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Табиғи уран концентратына баға белгілеу қағидаларында (әдістемесінде):

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«1-тарау. Жалпы ережелер»;

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«2-тарау. Осы Қағидаларда пайдаланылатын терминдер, анықтамалар және аббревиатуралар»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын терминдер, анықтамалар және аббревиатуралар:

1) байытылған уран өнімі (БУӨ) – урандағы U-235 изотопының концентрациясы 5%-ға дейін уран гексафториді нысанындағы сәулелендірілмеген уран (ядролық материалдағы U-235 изотопының жалпы салмағын ядролық материалдағы барлық уран изотоптарының жалпы салмағына бөлу және салмақ пайызын (салмақ %-ы) анықтау үшін 100-ге көбейту арқылы анықталады);

2) дисконт – сатушы сатып алушыға ұсынатын, табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға арналған келісімшартта белгіленетін, Қазақстан Республикасының аумағында жасалатын мәмілелер кезінде 0 (нөлден) 8 (сегіз) пайызға дейінгі, экспорттық мәмілелер және Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде жасалатын мәмілелер кезінде 0 (нөлден) 5 (бес) пайызға дейінгі мәнге тең бағадан жеңілдік, пайызбен (%) көрсетіледі;

3) дифференциал – табиғи уран концентратының бір фунтына АҚШ долларымен немесе уранның бір килограмы үшін теңгемен көрсетілген, Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасына сәйкес мәміле бағасын немесе ақпарат көздерінен алынған бағаны салыстырмалы экономикалық жағдайға келтіру үшін қолданылатын түзету мөлшері. Дифференциалдың құрамдас бөлшектері құжаттамамен немесе ресми қабылданған ақпарат көздерімен расталуға тиіс.

Бұл ретте «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының резиденттерімен жүзеге асырған мәмілелер бойынша табиғи уран концентраттарын конверсиялық кәсіпорындарға дейін жеткізумен байланысты шығыстарға қатысты дифференциал «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы ішкі қағидаларына сәйкес расталады. Уранды ҚХР аумағына жеткізуге арналған көлік дифференциалы Қытай ядролық энергетикалық өнеркәсіп корпорациясының (CNEIC) және/немесе табиғи уран концентратын сатып алушының ресми құжатымен расталады;

4) қысқа мерзімді келісімшарт – келісімшартты, соның ішінде негіздемелік келісімнің қолданылуы шеңберінде жасасқан келісімшартты жасасқан күннен бастап 6 (алты) айдан аспайтын табиғи уран концентратын жеткізу мерзімімен табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға арналған келісімшарт. Қысқа мерзімді келісімшарт оферта қабылданған (акцепт) күннен бастап 2 (екі) айдан кешіктірілмей жасалуға тиіс;

5) мәміле бағасы – осы Қағидаларға сәйкес келісімшартта белгіленген формула бойынша есептелген табиғи уран концентратының фунтын өткізу бағасы. Егер келісімшарт бойынша төлем валютасы АҚШ доллары болып табылмаса, онда мәміле бағасына келісімшартта көрсетілген АҚШ долларын меншік құқығы ауысқан күнгі қолданыстағы бағам бойынша төлем валютасына ауыстырудың коэффициенті қолданылады;

6) негіздемелік келісім – тараптар жекелеген шарттарды жасасу, тараптардың бірінің өтінімдерді беруі арқылы немесе негіздемелік келісімнің негізінде немесе оны орындау үшін өзгеше нақтыланатын және анықталатын тараптардың міндеттемелік өзара қарым-қатынастарының жалпы талаптарын айқындайтын тараптардың келісімі. Негіздемелік келісімде жеткізу талаптарының бір бөлігі айқындалады, ынтымақтастық қағидаттары белгіленеді, бірақ жекелеген елеулі талаптар (сатып алудың нақты көлемдері, бағалары, мерзімдері және т.б.), яғни тараптардың шарттың кейбір жалпы талаптарын көздейтін мәмілені жүзеге асыру ниеттері анықталмаған. Тараптар негіздемелік келісім күшіне енгеннен кейін және оның қолданылу мерзімі ішінде анықтайтын, тараптардың жекелеген егжей-тегжейлі кейінгі уағдаластықтарын анықтау қажеттілігіне байланысты табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға негіздемелік келісім дербес келісімшарт ретінде қаралмайды. Мұндай қажетті елеулі талаптар жеткізудің (бір немесе бірнеше) көлемдері, тауар бірлігі үшін баға, жеткізу мерзімдері, орны және әрбір нақты жағдайда қосымша құжатқа – жеке шартқа, растаушы келісімшартқа немесе сатып алу туралы хабарламаға (яғни офертаға) және қабылдау туралы хабарламаға (яғни оферта акцептіне) қол қою арқылы келісілетін басқа да талаптар болып табылады. Мұндай құжат бойынша әрбір жекелеген жеткізілім осы Қағидаларға сәйкес дербес жеке келісімшарт ретінде қаралады;

7) орта мерзімді келісімшарт – келісімшартты жасасқан күннен бастап бір жарым жылдан 3 (үш) жылға дейін табиғи уран концентратын жеткізу мерзімімен табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға арналған келісімшарт;

8) оферта – егер жеткілікті түрде айқындалған болса және ол қабылданған (акцепт) жағдайда ұсыныс жасаған тұлға өзін байланысты деп санайтын ниетін білдірген болса, бір немесе бірнеше нақты тұлғаға жасалған табиғи уран концентратын сатып алу-сату келісімшартын жасасу туралы ұсыныс. Егер онда шарттың маңызды талаптары немесе оларды айқындау тәртібі көрсетілген болса, ұсыныс жеткілікті түрде айқындалған болып табылады. Бұл ретте қысқа мерзімді келісімшарт жасауға негіз болатын офертаны қоспағанда, осы Қағидалардың мақсаттары үшін офертаның қолданылу мерзімі берілген күнінен бастап қабылданған (акцепт) күніне дейін 6 (алты) айдан аспауға тиіс.

Қысқа мерзімді келісімшарт бойынша офертаның қолданылу мерзімі берілген күнінен бастап 2 (екі) айдан аспауға тиіс;

9) ресми түрде танылған ақпарат көздерінен алынған баға – АҚШ долларымен «Ux Соnsulting LLC» (АҚШ) және «Тradе Тесh LLC» (АҚШ) компаниялары жария ететін, U3O8 бір фунты* үшін АҚШ долларымен белгіленген U3O8 бір фунтына* ұзақ мерзімді, орта мерзімді немесе споттық (апталық немесе айлық) бағаның индикаторы;

10) споттық келісімшарт – келісімшартты жасасқан күннен бастап 6 (алты) айдан бір жарым жылға дейін табиғи уран концентратын жеткізу мерзімімен табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға арналған келісімшарт;

11) табиғи уран концентраттары – техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен «Уран рудасының концентраты. Техникалық талаптар» ҚР СТ 1909 Қазақстан Республикасының қолданыстағы ұлттық стандартына сәйкес келетін, U3O8 тотығы-шала тотығы, аммоний диуранаты (NH 4)2U2O7, уран пероксиді (UO4xH2O) нысанындағы уран концентраттары және табиғи құрамында U-235 изотопы бар уран оксидтерінен тұратын басқа да концентраттар;

12) табиғи уран концентратының фунтын уран килограмына аудару коэффициенті – конвертор зауыт белгілейтін, уранның 1 (бір) килограмындағы табиғи уран концентраты фунтының мөлшерін айқындайтын шама;

13) ұзақ мерзімді келісімшарт – келісімшартты жасасқан күннен бастап 3 (үш) және одан да көп жылға табиғи уран концентратын жеткізу мерзімімен табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға арналған келісімшарт;

14) эскалация коэффициенті – төлем валютасын шығарушы елдің (егер төлем валютасы АҚШ доллары болып табылса, онда АҚШ Коммерция департаменті; егер төлем валютасы еуро болса – Орталық Еуропалық Банк, басқа валюталар үшін – төлем валютасын шығарушы елдің келісімшартта көрсетілген уәкілетті органы) уәкілетті органы жариялаған деректер бойынша төлем валютасының инфляция деңгейін көрсететін және базалық бағаға қолданылатын мән.

Эскалация коэффициенті жалпы ішкі өнімнің (бұдан әрі –ЖІӨ) сатып алушыға тауардың меншік құқығы ауысатын тоқсанның алдындағы 1 (бір) тоқсанға жарияланатын баға дефляторы индексі және ЖІӨ-нің келісімшартты жасасқан тоқсанда немесе офертаны берген тоқсанда жарияланатын баға дефляторы индексі шамаларының арақатынасы ретінде айқындалады.

Келісімшарттар бойынша меншік құқығы келісімшарт күшіне енген күннен бастап 5 (бес) жыл өткеннен кейін ауысқан жағдайларда, эскалация коэффициенті сатып алушыға тауардың меншік құқығы ауысатын тоқсанның алдындағы 1 (бір) тоқсанға жарияланатын ЖІӨ-нің баға дефляторы индексі және келісімшарт бойынша жеткізілімдердің1 (бірінші) жылының1 (бірінші) тоқсанына жарияланатын ЖІӨ-нің баға дефляторы индексі шамаларының арақатынасы ретінде айқындалуға тиіс;

15) СР (ceiling price) – U3O8 бір фунтына АҚШ долларымен көрсетілген, табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға арналған келісімшартта белгіленген мәміле бағасының жоғарғы шегі**;

16) FР (floor price) –U3O8 бір фунтына АҚШ долларымен көрсетілген, табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға арналған келісімшартта белгіленген мәміле бағасының төменгі шегі**.»;

3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«3-тарау. Қысқа мерзімді келісімшарт үшін мәміле бағасын айқындау тәртібі»;

4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«4-тарау. Споттық келісімшарт үшін мәміле бағасын айқындау тәртібі»;

5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«5-тарау. Орта мерзімді келісімшарт үшін мәміле бағасын айқындау тәртібі»;

6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«6-тарау. Ұзақ мерзімді келісімшарт үшін мәміле бағасын айқындау тәртібі»;

7-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«7-тарау. Үндістан Үкіметі Атом энергиясы департаментінің сатып алу және материалдық қорлар басқармасымен жасалған мәмілелер бойынша табиғи уран концентратын өткізу бағасын айқындау тәртібі»;

8-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«8-тарау. Electricite de France француз атом электр станциялары операторымен жасалған мәмілелер бойынша табиғи уран концентратын өткізу бағаларын айқындау тәртібі»;

мынадай мазмұндағы 9-тараумен толықтырылсын:

«9-тарау. Табиғи уран концентратын ерекше жағдайларда өткізу бағасын айқындау тәртібі.

23. Салық салу мақсаттары үшін баға мынадай жағдайларда:

егер мәміле табиғи уран концентратын түпкілікті тұтынушы өткізген тендер (конкурс) нәтижелері бойынша оферта берілген күнгі нарықтық бағалар деңгейінен төмен емес баға бойынша жасалса;

егер мәміле БҰҰ жүйесіндегі тәуелсіз халықаралық ұйым – Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттікпен (АЭХА) жасалса, баға нарықтық болып танылады.

24. Табиғи уран концентратын уран өнімін өңдеуші зауытқа өткізген және кейін оны неғұрлым жоғары өңделген (БУӨ) материал (өнім) түрінде сатып алған кезде, егер ол табиғи уран концентраттарын өңдеуші зауытқа өткізу бағасына тең болса, БУӨ құнындағы табиғи уран концентраттарын кері сатып алу бағасы салық салу мақсаттары үшін нарықтық болып танылады.

Табиғи уран концентраттарын неғұрлым жоғары өңделген уран өнімінің құнымен өткізген кезде, егер ол БУӨ-ні, отын таблеткаларын және жылу бөлгіш құрастырмаларды біртіндеп өткізген кезде өзгеріссіз қалса, баға салық салу мақсаттары үшін нарықтық болып танылады.»;

ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

«Ескертпе:

* Қазақстан Республикасында ресми түрде танылған ақпарат көздері – Trade Tech LLC және UX Consulting LLC табиғи уран концентратына қатысты тек U3O8 тотығы-шала тотығына ғана арналған споттық баға индикаторларын жариялайды. Осыған байланысты U3O8 тотығы-шала тотығынан өзгеше табиғи уранның басқа концентраттарына қатысты U3O8 бір фунты үшін АҚШ долларымен ұқсас баға индикаторлары қолданылады.

** Егер осы Қағидаларға сәйкес табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға арналған келісімшартта белгіленген формула бойынша есептелген мәміле бағасы FР-дан төмен болған жағдайда мәміле бағасы ретінде FР мәні қолданылады.

Егер осы Қағидаларға сәйкес табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға арналған келісімшартта белгіленген формула бойынша есептелген мәміле бағасы СР-дан жоғары болған жағдайда мәміле бағасы ретінде СР мәні қолданылады. Бірақ егер СР меншік құқығы ауысқан күні ресми түрде танылған ақпарат көздерінен алынған табиғи уран концентратының споттық бағалары индикаторларының он пайызға азайтылған орташа арифметикалық мәнінен төмен болған жағдайда меншік құқығы ауысқан күні ресми түрде танылған ақпарат көздерінен алынған табиғи уран концентратының споттық бағалары индикаторларының он пайызға азайтылған орташа арифметикалық мәні мәміле бағасы ретінде қолданылады.

Егер табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға арналған келісімшартта төменгі және (немесе) жоғарғы шектер белгіленсе ғана олар мәміле бағасы ретінде қолданылады.

Мәміле бағасын айқындау үшін формулаларды пайдаланған кезде коэффициенттерді дөңгелектеу қағидалары табиғи уран концентратын сатып алу-сату келісімшарттарында (шарттарда) белгіленеді.

*** 7-тараудың талаптары «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы мен Үндістан Үкіметі Атом энергиясы департаментінің сатып алу және материалдық қорлар басқармасы арасындағы табиғи уран концентратын сатып алу-сатуға 2015 – 2019 жылдар кезеңіне арналған келісімшартына және осындай баға формуласы бойынша Үндістан Үкіметі Атом энергиясы департаментінің сатып алу және материалдық қорлар басқармасымен жасасқан басқа да келісімшарттарға сәйкес мәмілелер бойынша табиғи уран концентратын өткізу бағаларын айқындау (есептеу) тәртібін белгілейді.

**** 8-тараудың талаптары «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы мен Electricite de France француз атом электр станциялары операторының арасындағы табиғи уран концентратын сатып алу-сатудың 2021 – 2025 жылдар кезеңіне арналған келісімшартына және осындай баға формуласы бойынша Electricite de France жасасқан басқа да келісімшарттарға сәйкес мәмілелер бойынша табиғи уран концентратын өткізу бағаларын айқындау (есептеу) тәртібін белгілейді.».

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 

 

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі                                                                                        А. Мамин

 


Жаңалықтар тізбегі
21 Маусым 2021, 15:13
22 маусым күні Үкімет үйінде Қазақстан Үкіметінің отырысы өтеді
21 Маусым 2021, 13:10
А. Мамин Парламент палаталарының бірлескен отырысында Үкімет жұмысы туралы есеп берді
20 Маусым 2021, 14:40
Видеодайджест: «Аптаның айшықты оқиғалары» №117
20 Маусым 2021, 11:57
А. Маминге денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың жаңа стандарттарын енгізу туралы баяндалды
19 Маусым 2021, 10:16
Орталық Азиядағы алғашқы «Гамма-пышақ» ҚР Ұлттық нейрохирургия орталығында орнатылды
18 Маусым 2021, 18:31
Қ. Тоқаев Әзербайжанмен көші-қон туралы келісімді ратификациялады
18 Маусым 2021, 18:27
Мемлекет басшысы Нұр-Сұлтан қаласындағы №103 қалалық емханаға барды
18 Маусым 2021, 18:24
Қасым-Жомарт Тоқаев «Алтын жүрек» ескерткішінің ашылу рәсіміне қатысты
18 Маусым 2021, 16:30
Инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі кеңес баламалы энергетиканы дамыту мәселелерін қарады
18 Маусым 2021, 10:29
Ақан Абдуалиев ҚР МСМ Мәдениет комитетінің төрағасы қызметіне тағайындалды
18 Маусым 2021, 09:26
Батырбек Әбділдин ҚР Денсаулық сақтау министрлігі аппаратының басшысы болып тағайындалды
17 Маусым 2021, 21:10
Қасым-Жомарт Тоқаев газ саласын дамыту жөнінде кеңес өткізді
17 Маусым 2021, 21:00
Нұрсұлтан Назарбаев «Астана» халықаралық қаржы орталығына барды
17 Маусым 2021, 17:03
Арнайы экономикалық аймақ қызметтері Үкіметте талқыланды
17 Маусым 2021, 09:06
Нұр-Сұлтанда Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінде Биржа комитетінің Ахуалдық орталығы ашылды
16 Маусым 2021, 21:00
Президент Денсаулық сақтау министрі Алексей Цойды қабылдады
16 Маусым 2021, 20:20
Мемлекет басшысы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің төрағасы Қ. Келімбетовті қабылдады
16 Маусым 2021, 18:00
Қазақстан Президенті Ислам ынтымақтастығы ұйымының ғылым және технология жөніндегі саммитіне қатысты
15 Маусым 2021, 18:36
Бюджетті оңтайландыру, «көлеңкелі» экономика деңгейін төмендету және мемлекеттік сатып алуды жетілдіру — қаржы министрі халық алдында есеп берді
15 Маусым 2021, 16:45
Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады
15 Маусым 2021, 16:43
Мемлекет басшысы Қ. Тоқаев «ЛУКОЙЛ» мұнай компаниясының президенті В. Алекперовті қабылдады
15 Маусым 2021, 14:47
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 10 маусымдағы №399 Қаулысы
15 Маусым 2021, 14:36
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 10 маусымдағы №396 Қаулысы
15 Маусым 2021, 12:33
2021 жылғы маусым айында утилизациялық алымға «нөлдік мөлшерлеме» енгізілді — М. Мырзағалиев
15 Маусым 2021, 10:55
Соңғы аптада КВИ анықталған жағдайлардың саны 16%-ға төмендеді — ҚР ДСМ
15 Маусым 2021, 10:40
Еліміздің 216 кәсіпорнында «нөлдік жарақаттану» тұжырымдамасы енгізілді — С. Шәпкенов
15 Маусым 2021, 10:07
Үкімет қауіпсіз еңбекті қамтамасыз етудің 2025 жылға дейінгі іс-қимыл жоспарын бекітті
15 Маусым 2021, 09:51
Үкімет экологияны жақсарту мәселелерін қарады
15 Маусым 2021, 09:38
ҚР өңірлерінің көпшілігі COVID-19 ауруы бойынша «жасыл» аймақта орналасқан
14 Маусым 2021, 18:02
Қазақстан Президенті ЕАЭО туралы шартқа түзетулерді ратификациялады
14 Маусым 2021, 17:57
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ-тың Ауғанстандағы татуластыру жөніндегі арнаулы өкілі Залмай Халилзадты қабылдады
14 Маусым 2021, 17:49
Зиянды шығарындыларды азайту, Су кодексін жетілдіру, экотуризмді дамыту — М. Мырзағалиев халықпен есептік кездесу өткізді
14 Маусым 2021, 16:24
15 маусым күні Үкімет үйінде Қазақстан Үкіметінің отырысы өтеді
14 Маусым 2021, 10:16
Ә. Смайылов экономиканың креативті секторын дамыту мәселелері жөніндегі жұмыс тобының отырысын өткізді
13 Маусым 2021, 10:00
Видеодайджест: «Аптаның айшықты оқиғалары» №116
11 Маусым 2021, 19:12
Пандемия кезіндегі Қазақстан экономикасы, қалпына келтіру шаралары, заңдарға түзетулер және цифрландыруды енгізу — Ә. Ерғалиевтің есеп беру кездесуі
11 Маусым 2021, 18:36
А. Мамин мен ЕО елшілері «жасыл экономиканы» дамытудағы ынтымақтастық мәселелерін талқылады
11 Маусым 2021, 17:59
Балалардың құқықтарын қорғау, жаңа технологияларды енгізу және қылмысқа қарсы күрес — ІІМ басшысы халық алдында есеп берді
11 Маусым 2021, 15:32
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар мемлекеттің елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады
11 Маусым 2021, 15:07
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 8 маусымдағы №389 Қаулысы
11 Маусым 2021, 15:01
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 8 маусымдағы №386 Қаулысы
11 Маусым 2021, 14:49
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 8 маусымдағы №387 Қаулысы
11 Маусым 2021, 14:24
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы №382 Қаулысы
11 Маусым 2021, 12:20
А. Мамин БАӘ азық-түлік қауіпсіздігі министрі Марьям әл Мухейримен бірлескен инвестициялық жобаларды іске асыру мәселесін талқылады
10 Маусым 2021, 21:00
Қ. Тоқаев Шетелдік инвесторлар кеңесінің 33-ші пленарлық отырысына қатысты
10 Маусым 2021, 17:51
Қ. Тоқаев Қатар Премьер-Министрінің орынбасарын қабылдады
10 Маусым 2021, 17:46
Президент Заң көмегі туралы заңға енгізілетін түзетулерге қол қойды
10 Маусым 2021, 17:41
Жалақыны арттыру, еңбекшілердің мүдделерін қорғау, халықтың осал топтарын әлеуметтік қолдау — С. Шәпкенов ЕХӘҚМ қызметі туралы
10 Маусым 2021, 15:32
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы №383 Қаулысы
10 Маусым 2021, 15:28
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы №375 Қаулысы
Депутаттық сауал
© 2019 - 2021 Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Баспасөз Қызметі.
SoftDeCo компаниясының жобасы.